โลโก้เว็บไซต์  กลุ่มวิชาศิลปะไทย ปี ๓ ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาไม้แกะสลัก ศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลักพิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี บ้านถวาย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มวิชาศิลปะไทย ปี ๓ ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาไม้แกะสลัก ศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลักพิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี บ้านถวาย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กันยายน 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาไม้แกะสลัก ศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลักพิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี บ้านถวาย หางดง เชียงใหม่ ในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม กลุ่มวิชาศิลปะไทย ปี ๓ ...
โดยมีท่านคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู ,ผศ.ลิปิกร มาแก้ว ผู้สอน ,ผศ.ชัยวัฒน์ คำฝั้น ,อาจารย์เนติ พิเคราะห์,อาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ และนักศึกษาทุกคนขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่และน้องฟอร์ม ศิษย์เก่า ศิลปะไทย คนเก่ง เจ้าของสถานที่อันงดงามและทรงคุณค่ายิ่ง ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญางานช่างไม้แกะสลักเป็นอย่างดียิ่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา