โลโก้เว็บไซต์ UNIZEEP โชว์ผลงานนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

UNIZEEP โชว์ผลงานนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นิทรรศการ “UNIZEEP”

วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ “UNIZEEP” นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 4 ภายใต้แนวความคิดการออกแบบเครื่องเรือนภายในห้องนอนให้มีความเป็นเอกลักษณ์และบอกเล่ารูปแบบสไตล์การใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยคนรุ่นใหม่  ภายในแสดงผลงานของนักศึกษา 32 คน 32 ผลงาน รวมกลุ่มจัดแสดงตาม STYLE 6 รูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรพล  มโนวงค์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โดยในปีการศึกษา 2559 ให้อิสระให้นักศึกษาคิดรูปแบบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนอนแบ่งการแสดงผลงาน เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ MODERN MINIMAL เรียยง่ายแต่ยังมีความโดดเด่นผสมผสานความทันสมัยและอบอุ่น MID-Century Modern ออกแบบร่วมสมัยที่ลดทอนความเยอะสิ่ง ให้มีความเรียบง่ายแต่ยังโดยเด่นผสมผสานความทันสมัยทำให้บ้านดูน่าอยู่และอบอุ่น ใช้สีโมโนโทนหรือสีอ่อนๆ มีเอกลักษ์รูปทรงขาเป็นทรงกรวยของยุค MID-Century Modern ในปี ค.ศ.1950 มี 5 ผลงาน, MODERN SCANDINAVIAN เส้นสายที่มาดูนุ่มนวลมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยรับแรงบันดาลใจมากจากธรรมชาติที่เรียนกว่า Oragnic Form เป็นการออกแบบที่เน้นการยืดหยุ่นเกิดเป็นรูปแบบที่อิสระ ในช่วงยุคปี 1930 ลดทอนเส้นลายรูปทรงเรียบง่ายใช้สีอ่อน กลมกลืนกับการแต่งบ้านทุกๆ สโตล์  มี 6 ผลงาน, MINIMAL น้อยแต่มาก น้อยในที่นี้คือไม่ยัดเยียด Less is More  มีแนวติดเรียบง่ายน้อยชิ้นแต่สามารถใช้สอยได้จริง ให้บรรยากาศโปร่ง โล่ง ผ่อนคลาย ใช้สีพื้นอ่อนๆ ในการออกแบบ มี 5 ผลงาน, JAPANESE CONTEMPORARY ความเรียบง่ายดูสบายและอิงวัฒธรรรม การออกแบบห้องนอนรูปแบบญี่ร่วมสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุจากไม้สนเก่า แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากประตูบานเลื่อน “โชจิ” ของประเทศญี่ปุ่น มีช่องแสงจากประตู มีผลงาน 6 ผลงาน, RETRO จินตนาการถึงเรื่องราวที่มีความสำคัญในยุคนั้น การตกแต่งโดยให้เฟอร์นิเจอร์รูปแบบย้อนยุค Retro แต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมมีการออกแบบเน้นความเรียบง่ายลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น มีความนิยมในช่วงปี ค.ศ. 1950-1970  มีเส้นโค้งมนและตัดขอบมากขึ้น ผลิตจากไม้สักเป็นวัสดุหลักใช้สีโอ๊คดำตัดกับสีไม้สักธรรมชาติ มีผลงาน 6 ผลงาน และ MODERN RUSTIC ความงามที่ไม่สมบูรณ์แบบ Rustic Style การเอาวัสดุที่ผ่านกาลเวลามากตกแต่ง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของหม้อยาและลวดลายของตะแหลวซึ่งเชื่อว่าเป็นเครื่องรางป้องกันอันตรายผสมกับความเป็นไทย เลือกใช้ไม้สนผ่านการทำสีให้มีความเก่า มีผลงาน 4 ผลงาน เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้งและโต๊ะทำงาน

ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงผลงานของนักศึกษาแล้ว ยังมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “เทรนด์และสไตล์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์” โดยได้รับเกียรติจากคุณขวัญชัย  สุธรรมซาว ประธานกรรมธิการสถาปนิกล้านนาและผู้ก่อตั้งสำนักงานสถาปนิกแผลงฤทธิ์, คุณวิเชียร  ทองแดง C.E.O บริษัท ดีทองแดง จำกัด บริษัทรับออกแบบตกแต่งภายในและคุณธนพล  รุ่งวรกุล ศิษย์เก่าสาขาออกแบบเครื่องเรือน มทร.ล้านนา และผู้จัดการบริษัท ไอเดีย สตูดิโอ จำกัด นิทรรศการ UNIZEEP จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา