โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น... | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น...

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 660 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น นำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ "Folding ECO Stand (FES)"

ระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Korea Internation Women's Invention Exposition (KIWIE 2016)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา