โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น... | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น...


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น นำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ "Folding ECO Stand (FES)"

ระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Korea Internation Women's Invention Exposition (KIWIE 2016)