โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารศึกษาดูงานนอกสถานที่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารศึกษาดูงานนอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงาน ที่ตันแลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายการเรื่องเล่าเช้านี้ หนังสือพิมพ์มติชน พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โครงการชลประทานตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านเขาเต่า ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่า และอุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบศิริขันธ์ ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 โดยการศึกษาดูงานนอกสถานีที่ในครั้งนี้จะเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักศึกษาเพื่อนำมาต่อยอดในการเรียนและการทำงานต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา