โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา มอบพระพุทธรูปพุทธมงคล ในโครงการศิลปะวัฒนธรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา มอบพระพุทธรูปพุทธมงคล ในโครงการศิลปะวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 พฤศจิกายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมกับ รศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี

ได้นำพระพุทธรูปพุทธมงคล มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยเป็นผลงานการจัดทำของสาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในโครงการศิลปะวัฒนธรรม  สร้างสรรค์โดยทีมอาจารย์หลักสูตรเซรามิก ปั้นโดย ผศ.ธานี  อดิศัยพัฒนะกุล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา