โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและประชุมคู่ขนาด (Asia-Pacific Urban Forum) ครั้งที่ 8 ณ เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและประชุมคู่ขนาด (Asia-Pacific Urban Forum) ครั้งที่ 8 ณ เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ 

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 348 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 22-25 ตุลาคมที่ผ่านมา อาจารย์ อจิรภาส์ ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยและประชุมคู่ขนาด (Pararell Session) ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวกับการวางแผนเมืองและขอบเขตพื้นที่ (Urban and Territorial Planning)

ภายในการประชุมนานาชาติด้านเมืองระดับเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Urban Forum) ครั้งที่ 8 ณ เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ 

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, UN-ESCAP)

ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการเข้าร่วมเสวนาและนำเสนองานจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย อาจารย์ อจิรภาส์ ประดิษฐ์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ในการนำเสนอ

และได้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากองค์กรจัดงานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบงานเมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City)


คลังรูปภาพ : (Asia-Pacific Urban Forum)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา