โลโก้เว็บไซต์ รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ร่วมแสดงผลงานศิลปะ ณ ประเทศเกาหลีใต้ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ร่วมแสดงผลงานศิลปะ ณ ประเทศเกาหลีใต้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 269 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแสดงผลงานศิลปะกลุ่มศิลปินเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม 16 คนร่วมกับศิลปินเมืองจินจู ในนิทรรศการศิลปะ 2023 International Exchange Exhibition Jinju - Chiangmai และเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการดำเนินงานร่วมกันในฐานะที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ในงานเทศกาลศิลปะแกชอน (The 72nd  Gaecheon Arts Festival)  นำโดยนายวีระพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2566 ณ เมือง Jinju จังหวัดคยองซังใต้ (South Gyeongsang Province) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา