โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี เดินหน้าโครงการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เปิดโปรเจค ตะกร้ามงคล พร้อมส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราชมงคลล้านนา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อธิการบดี เดินหน้าโครงการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เปิดโปรเจค ตะกร้ามงคล พร้อมส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ตราสินค้าราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 ตุลาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1389 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวมฯ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนามทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้วยผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มทร.ล้านนา มาตรฐาน (กินได้ ใช้ได้) เพื่อจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าของราชมงคลล้านนา เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยการประชุมครั้งนี้ คณาจารย์สาขาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ได้นำเสนอการออกแบบสร้างสรรค์ชุด “ตะกร้ามงคล” โดยเป็นผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกันออกแบบและพัฒนา โดยการผสมผสานนวัตกรรมการผลิตเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ในตราสินค้าราชมงคลล้านนา โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในตะกร้ามงคลจะประกอบไปด้วยผลงานการศึกษาวิจัยและผลิตเป็นสินค้าที่สามารถจัดจำหน่ายได้จริงซึ่งเมื่อจัดจำหน่ายแล้ว โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสร้างอาชีพ มทร.ล้านนา พ.ศ.2566 เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาต่อไป

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา