โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือ กับ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์จัดงานสัมมนา “Responding to Thailand New Era” | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือ กับ สมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์จัดงานสัมมนา “Responding to Thailand New Era”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานในพิธี

และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์ บริษัท Topcon. คุณทามูระ มาซาฮิโระ กรรมการผู้จัดการ

และบริษัท VRC ได้จัดงานสัมมนา “Responding to Thailand New Era” เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในส่วนของการใช้งานระบบสารสนเทศทางอาคาร BiM

การใช้อุปกรณ์ สำรวจ 3 มิติ กับงานสำรวจและออกแบบทางสถาปัตยกรรม แก่บุคลากรประจำหน่วยงานเทศบาล สถาบันการศึกษา สถาปนิก วิศวกร

และประชาชนผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

       


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา