โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเชิญเข้าศึกษาดูงานกับมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับเชิญเข้าศึกษาดูงานกับมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำโดย อ. นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดี ผศ. ธนากร สร้อยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.จุรีพร เลือกหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และ อ.อจิรภาส์ ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอน วิจัย และความร่วมมือกับมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) และ สิงคโปร์โปลีเทคนิค (Singapore Polytechnique)

.

ณ มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ตัวแทนจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาศหารือร่วมกับ Dr. Johannas Widodo ประธานหลักสูตร Graduate Programs in Architectural Conservation และ คณะกรรมการ ICOMOS สากล ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรสถาปัตย์ ความร่วมมือในการสร้างโครงการร่วมสำหรับนักศึกษาสถาปัตย์ (Joint Project) และ เข้าศึกษาดูงานอาคาร School of Design and Environment (SDE) ด้านการจัดการพื้นที่การเรียนการสอนและระบบการจัดการพลังงาน Net Zero โดยอาคารดังกล่าวถือเป็นอาคารประหยัดพลังงาน 1 ใน 6 ที่ดีที่สุดของโลก ทั้งนี้ มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 8 ของ World Ranking และ อยู่ในอันดับที่ 7 ด้าน Architecture & Built Environment ในปี พ.ศ. 2566

.

ณ สิงคโปร์โปลีเทคนิค ตัวแทนจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design) การออกแบบสถาปัตย์ (Architectural Design) และ การสาขาอื่นๆ อาทิ การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility Management) และ การบูรณการจัดการโครงการ (Integrated Events & Project Management)

.

โดยจากการเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนสถาบันทั้ง 2 ได้มีการหารือร่วมกันในการวางแผนสำหรับการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนการศึกษาด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่จะนำประโยชน์สูงสุดให้กับนักศึกษา ต่อไป

..ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา