โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรออกแบบบรรรจุภัณฑ์ มทร.ล้านนา จับมือ ม.สวนดุสิต จัดประกวดมาสคอต “หอมขจร” เพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิต มทร.ล้านนา ในศวรรษที่ 21 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรออกแบบบรรรจุภัณฑ์ มทร.ล้านนา จับมือ ม.สวนดุสิต จัดประกวดมาสคอต “หอมขจร” เพื่อพัฒนาทักษะบัณฑิต มทร.ล้านนา ในศวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1000 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอตแบรนด์ “หอมขจร” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะบัณฑิตไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและพัฒนาต่อยอดสู่การนำไปใช้จริง ควบคู่กับการพัฒนาทักษาด้านสารสนเทศสือและเทคโนโลยีผ่านการนำเสนอผลงานไปพร้อมๆกัน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่ดีในอนาคต ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกในไปใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ "หอมขจรฟาร์ม" ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต่อไป 
     กิจกรรมการประกวดดังกล่าว แบ่งการพิจารณาออกเป็น “รางวัลชนะเลิศ” ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ “รางวัลขวัญในมหาชน”พิจารณาจากผลการโหวดผ่าน Facebook “หอมขจรฟาร์ม” ช่วงระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งทางหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

     โดยวันนี้ (3 ก.พ. 66) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา ณ ห้องโพธิคุณ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา (เจ็ดยอด) ซึ่งผลการประกวดผู้ที่ได้รับ“รางวัลชนะเลิศ” ได้แก่นางสาวกชกร ทะสุใจ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เจ้าของผลงาน " จินนี่" และ“รางวัลขวัญในมหาชน” ได้แก่ นางสาวธนพร ไข่แก้ว  นักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เจ้าของผลงาน " น้องขจี"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา