โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ U มี Ideas MCOT AWARDS 2016 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ U มี Ideas MCOT AWARDS 2016

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1652 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การคัดเลือกรอบแรกมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดโครงการ U มี Ideas ทั้งหมด 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ภาค คือ ทีมจากภาคเหนือกับภาคอีสาน 15 ทีม เช่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมจากมหาวิทยาลัยภาคกลางกับภาคใต้ 15 ทีม เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น  โดยต้องผ่านการอบรมจาก บริษัท      อสมท จำกัด (มหาชน) ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรม เดอ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  


จากนั้นทำการคัดเลือกเหลือ 9 ทีมสุดท้าย โดยทีมที่เข้ารอบต้องทำเดโมตัวอย่างรายการ ความยาว 5 นาที โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มีทั้งหมดจำนวน 9 ผลงาน ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    จังหวัดมหาสารคาม

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา       จังหวัดเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร     จังหวัดพิษณุโลก            

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     จังหวัดพิษณุโลก

5. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี       จังหวัดเพชรบุรี

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       จังหวัดกรุงเทพฯ

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          จังหวัดกรุงเทพฯ

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    จังหวัดกรุงเทพฯ

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     จังหวัดกรุงเทพฯ

การตัดสินผลงานรอบสุดท้ายในงาน MCOT Awards 2016 ในวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ บริษัท อสมท  จำกัด (มหาชน) อาคารปฎิบัติการ ชั้น 6 โดยแต่ละทีมต้องเตรียมตัวนำเสนอผลงานและแสดงตัวอย่างรายการ ภายในเวลา 15 นาที  ซึ่งมีการถ่ายทอดสดรอบ Final Round ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.  ผ่านช่องทาง

 

และในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2559 ในช่วงเช้า9 ทีม ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน MCOT Radio Network เยี่ยมชมการผลิตรายการโทรทัศน์ และในช่วงบ่ายทำการถ่ายทอดสดประกาศผลรางวัลเวลา 13.30-14.00 น.  


ซึ่งผลรางวัลผู้ที่ชนะผลการแข่งขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลชมเชย    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชมเชย   มหาวิทยาลัยมหาสารคามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา