โลโก้เว็บไซต์ รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1006 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ที่ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021

โดยนักศึกษาจากหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลประเภทผลงาน

ต้นแบบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป (Student Packaging : ST) จำนวนทั้งหมด 7 ผลงาน จากจำนวน 245 ผลงานทั่วประเทศ

(ที่มาจาก : https://thaistar.propakasia.com/score/index#)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา