โลโก้เว็บไซต์ แนะนำการเข้าศึกษาหลักสูตรออนไลน์ financial planning for Arts & Architect | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะนำการเข้าศึกษาหลักสูตรออนไลน์ financial planning for Arts & Architect

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 641 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิดีโอแนะนำการเข้าศึกษาหลักสูตรออนไลน์ financial planning for Arts & Architect

บรรยาย โดย อ.ดร.ธัญวดี สุจริตธรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา