โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มิถุนายน 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันจันทร์ ที่ 21 มิ.ย. 64 : คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ผศ. ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ, ผอ.ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา, คณาจารย์ประจำสาขาและหลักสูตร และนักศึกษาบางส่วน ร่วมพิธีในครั้งนี้

**พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ในครั้งนี้ประกอบด้วย

1) พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4

2) พิธีบวงสรวงศาลย่าหม่อนประจำคณะศิลปกรรมฯ

3) พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

4) การฟ้อนขันออมฮอมฮักบูชาพระวิษณุกรรม โดย ชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจ แด่บุคลากร และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกท่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา