โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาผนึกกำลังรุ่นพี่ทุกคณะจัดมหกรรม No-S No-L สร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันตลอดจนแนะแนวทางการดำเนินในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สโมสรนักศึกษาผนึกกำลังรุ่นพี่ทุกคณะจัดมหกรรม No-S No-L สร้างความรู้ความเข้าใจในสถาบันตลอดจนแนะแนวทางการดำเนินในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 สิงหาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 717 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรม “มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 8” ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ สิ่งอำนวยนวยความสะดวกด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาดำเนินชีวิตในรั้งมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศึกษากลางและทีมงานสโมสรนักศึกษาทุกคณะ เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตลอด 1 วัน มีฐานกิจกรรมความรู้ ฐานกิจกรรมสันทนาการจำนวน 12 ฐานกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย แต่ยังคงหัวใจหลักของการจัดกิจกรรมที่ปลอดจากสารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (ดังเอกสารหนดการแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้) และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมผ่าน https://www.facebook.com/rmutl.cm.su.2014/?fref=nf สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สโมสรนักศึกษา โทร.053-921444 ต่อ 1483 

ดาวน์โหลดกำหนดการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา