โลโก้เว็บไซต์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มิถุนายน 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับชั้น วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

Link  สำหรับเข้าปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา