โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เปิดรับรอบพิเศษ (2.1) วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เปิดรับรอบพิเศษ (2.1) วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1630 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล "อนาคตที่เลือกได้"

เปิดรับรอบพิเศษ (2.1) วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

สัมภาษณ์ออนไลน์ 15 พฤษภาคม เท่านั้น

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา