โลโก้เว็บไซต์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 ปีการศึกษา 2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1763 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 ปีการศึกษา 2564

ซึ่งมีรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้

ถ้ามีข้อสงสัย สามารถติดต่อ 083-5820788


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา