โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสถาปัตยราชมงคลล้านนาคว้ารางวัลออกแบบประตูวัฒนธรรมล้านนา  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาสถาปัตยราชมงคลล้านนาคว้ารางวัลออกแบบประตูวัฒนธรรมล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4708 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบประตู (แห่งใหม่) สู่วัฒนธรรมล้านนา Gateway to Lanna Heritage ตามโครงการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา : Gateway to Lanna Heritage’โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนด้านสถาปัตยกรรม ได้พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิทัศน์ใหม่ๆ ในพื้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูหลักในการเดินทางมายังภูมิภาคล้านนา สิ่งที่จะสามารถสร้างการรับรู้และสัมผัสได้ชัดเจนที่สุดคือการมองเห็น หรือภูมิทัศน์โดยรวม ที่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเมื่อมาเยือนเมืองล้านนา โดยจัดการแข่งขันในประเภทนักศึกษา มีสถานศึกษาในเขตภาคเหนือส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 29  ผลงาน โดยคณะกรรมการตรวจคัดเลือกผลงานที่ตรงตามโจทย์ สวยงาม และมีความคิดสร้างสรรค์จำนวน 5 ผลงาน โดยให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ไปพัฒนาแนวคิดและสร้างออกมาเป็นแบบจำลอง ก่อนนำมาจัดแสดงนิทรรศการบริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการร่วมโหวตรางวัล POPULAR VOTE ก่อนที่จะนำมาตัดสินหาทีมผู้ชนะเลิศและผลการตัดสินปรากฏว่า ทีม Plan A ประกอบด้วย  นาย กันตพัฒน์ โพธิ์ปภาพันธ์ นาย ธัชพล  ใจคำ นาย คุณากร  ธีรฐิติธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50 ,000 บาท และ ทีม Banat Design ประกอบด้วย นางสาว บวรลักษณ์ ผุสดี นางสาว ณัฐพร พิทักษ์ นางสาว ฐิติมา  วงศ์สถาน รับรางวัลชมเชย คว้าเงินรางวัล 5,000 บาทซึ่ งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปปรับและพัฒนาต่อเพื่อดำเนินการสร้างจริงต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา