โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มนักศึกษาภาควิชาจิตกรรม สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมปรับปรุงอุโมงค์รูปสิงโต | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาจิตกรรม สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมปรับปรุงอุโมงค์รูปสิงโต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาจิตกรรม สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา: ได้ดำเนินการปรับปรุงอุโมงค์รูปสิงโต ด้วยการสนับสนุนจากสวนสัตว์เชียงใหม่

โดยดำเนินการ ณ บริเวณด้านหลังส่วนจัดแสดงนากเล็กเล็บสั้น สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสำหรับเป็นจุดภาพถ่าย และพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยว 

ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมความสวยงามได้ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์แห่งความสุขของครอบครัวคนเชียงใหม่และผู้มาเยือน ประหยัด สะดวก ใกล้เมืองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา