โลโก้เว็บไซต์ การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรม STEM CAM | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรม STEM CAM

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 713 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาใหม่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในกิจกรรม STEM CAM ในกิจกรรมประกอบไปด้วย 4 ฐาน ฐาน S (Science Literacy) ภาพพิม์บนผิวน้ำ ฐาน T (Technology Literacy)Facebook Live ฐาน E(Engineering Literacy ) โครงสร้างจากกระดาษ ฐาน M (Mathematic Literacy) การวัดและการคำนวนจากโมเดลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา