โลโก้เว็บไซต์ ชุมชนต้นแบบ เปลี่ยนวิกฤตจากผลกระทบโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชุมชนต้นแบบ เปลี่ยนวิกฤตจากผลกระทบโครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ให้เป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา