โลโก้เว็บไซต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้ายเทคนิคงานเครื่องเขินล้านนา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราด้ายเทคนิคงานเครื่องเขินล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา