โลโก้เว็บไซต์ การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิแดง | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลิแดง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา