โลโก้เว็บไซต์ รหัสไทย..ไขความลับกลุ่มนักศึกษาศิลปะไทย เทคโนเจ็ดยอด | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รหัสไทย..ไขความลับกลุ่มนักศึกษาศิลปะไทย เทคโนเจ็ดยอด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 777 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “รหัสไทย” โดยกลุ่มนักศึกษาศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ในรายวิชาศิลปะไทย 5 ที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบที่ปรากฏ นำแสดงสู่สาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “นิทรรศการรหัสไทย” มีผลงานศิลปะจัดแสดงทั้งหมด จำนวน 100 ชิ้น ของนักศึกษากลุ่มศิลปะไทย ทั้ง 11 คน โดยมีอาจารย์ผู้ดูแล อ.ชัยวัฒน์ คำฝั้น อาจารย์ประจำวิชา 
เวลา 17.50 น. กิจกรรมเสวนาพูดคุยมุมมองการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาแต่ละคน นายพรศักดิ์ หมื่นใจ ตัวแทนนักศึกษาศิลปไทย กล่าวรายงานแก่ ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแสดงระบำหน้ากากทองคำ แล้วประธานพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน ประธานฯนำแขกผู้ร่วมงานชมผลงานนักศึกษา
การจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 ไปจนถึง 31 ตุลาคม 2562 ในเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ขอเชิญชวนมาร่วมชมผลงานศิลปะรหัสไทยคุณค่าความเป็นไทยกันที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา

คลังรูปภาพ : รหัสไทย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา