โลโก้เว็บไซต์ รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจากประเทศซาอุดิอาระเบียในงาน ITEX'19 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจากประเทศซาอุดิอาระเบียในงาน ITEX'19

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1652 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษจากประเทศซาอุดิอาระเบียในงาน ITEX'19 วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นวัตกรรมแฟชั่นผ้าไทยสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สู่สากล
The innovation of Thai natural-colored fashion from the Ya-u-ne 
in the form of creative economy to the international market
จัดแสดงเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการนำผลงาน ต้นแบบทดสอบตลาด 
และเพื่อการต่อยอดในส่วนของการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่จะได้จากโครงการด้วยระบบทางเว็บไซด์ระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่


คลังรูปภาพ : ยาอูเนะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา