โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมมิ่งแก้วขวัญเมือง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2565 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมมิ่งแก้วขวัญเมือง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมมิ่งแก้วขวัญเมือง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2565
ในวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมมิ่งแก้วขวัญเมือง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2565 ขอแสดงความยินดีกับ มิ่งแก้ว ขวัญเมือง ประจำปี 2565 ด้วยนะค่ะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา