โลโก้เว็บไซต์ เขียนเรซูเม่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เขียนเรซูเม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาWorkshop
ในวันพุธที่ 30 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา - คณะศิลปกรรมฯ ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด จัดบรรยายพร้อม Workshop "เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน" โดยวิทยากรพิเศษบรรยาย พร้อมสอนวิธีเข...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา