โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับรางวัล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย
ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" ที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผลการตัดสินมีดังต่อไปนี้ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป รางวัลชมเชยอันดับ 5 - นางสาวอริสา ทาศักดิ์ ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป รางวัลชมเชยอันดับ 2 - นางสาวพั... >> อ่านต่อ


การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ช้างกับอาณาจักรล้านนา”
จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับชมรมมิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น เชียงใหม่ และคุณโยชิอะกิ ซึกาดะ ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ช้างกับอาณาจักรล้านนา” ของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์  ลงบนเฟรมขนาด 60 x 80 เซนติเมตร โดยใช้เทคนิคตามความถนัด ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) อ.เมือง จ.เชียง... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เข้ารับรับรางวัล Tawan Art & Culture Prize
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้ารับรับรางวัล  Tawan Art & Culture Prize ครั้งที่ ๒ เนื่องในวันถวัลย์ ดัชนี โดย รับมอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว เข้ารับรางวัล
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับรางวัล "รางวัลราชมงคลสรรเสริญ" ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๐  วันราชมงคล "มงคลแห่งพระราชา" >> อ่านต่อ


นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลปะไทย สาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1
อังคาร 18 กรกฎาคม 2560

ขอแสดงความยินดีแด่ นายภาณุพงศ์ คำฝั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ศิลปะไทย สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท ในโครงการประกวดภาพวาดนวัตกรรมLive Innovation Thailand Painting Contest 2017ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ” ในระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ... >> อ่านต่อ


ผศ.เยาวนาถ คว้า 2 เหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสตรี KIWIE 2017 กรุงโซล เกาหลีใต้
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

ผศ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำผลงาน “Tao Tong for Environmental Friendly” คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง คือ GOLD Medal - KIWIE 2017 และ GOLD Medal : TIIIA OUTSTANDING DIPLOMA Special award for Excellent จากประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2017 (KIWIE 2017) ณ กรงุโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8 ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัทรกร ออแก้ว ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 3
อังคาร 18 เมษายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัทรกร ออแก้ว อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 3ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น...
จันทร์ 6 มีนาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น นำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ "Folding ECO Stand (FES)" ระดับนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Korea Internation Women's Invention Exposition (KIWIE 2016) >> อ่านต่อ


นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์รับรางวัลการประกวดวาดภาพ “บางแสน สร้างศิลป์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จ.ชลบุรี
จันทร์ 30 มกราคม 2560

โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรม การนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “บางแสน สร้างศิลป์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ บริเวณเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐นายชยุตม์ พันธุ์ศรีเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รางวัลที่ได้รับ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป Purchasing Award ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร... >> อ่านต่อ


6 รางวัลระดับเอเชีย จากเวที Asian Packaging Congress
อังคาร 20 ธันวาคม 2559

จาก ASIA STAR 2008 ถึง ASIA STAR 2016 สานฝันเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย6 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คว้า 6 รางวัลจากเวที Asian Packaging Congress (Lifeline of Modern Lifestyle) ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2559 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย จากเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2016 (ภายใต้หัวข้อเอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC) ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านการคัดเลือกจาก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 24


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา