โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับรางวัล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก มณีมูล และ นางสาวณัชชา สมบุญ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4
จันทร์ 29 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก มณีมูล และ นางสาวณัชชา สมบุญ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ Waste To Quest เหลือใช้ไม่ไร้ค่า >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ อภิญญา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ อภิญญา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล เข้ารอบ10 ทีม เพื่อร่วม workshop และพัฒนาผลงานออกแบบ กับทาง THINKK Studio ในการประกวด One Bangkok Urban Furniture Compettition 2022 "Seatscape and Beyond" >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนายจิรพัส พรหมแก้ว นายสมยศ เวียงคำฟ้า นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5
พุธ 15 มิถุนายน 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลในการประกวดการ render ภาพ perspective และสร้างบรรยากาศด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป ของ Fin studio ในระดับนักศึกษา ที่มีผู้ส่งผลงาน 69 ผลงาน ผลงานของ นายจิรพัส พรหมแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานของนายสมยศ เวียงคำฟ้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4
ศุกร์ 25 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 นายสมยศ เวียงคำฟ้า ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ FIRST PRIZE WINNER ในการประกวดแบบ American Standard Design Award: Bath Room Space Design ประเภท Residential รอบ student และเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับเอเชีย asia pacific 2022   นส. ณัฐริกา โป่งทราย ที่ได้รับรางว... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 นส.กัลยาณี ปละอุด
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 นส. กัลยาณี ปละอุด นส. สุดารัตน์ เม่นสุวรรณ นส. ธัญญรัตน์ ไชยบุตร ที่ ผลงานได้รับรางวัลชมเชย จากประกวดแนวความคิดการออกแบบ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน" งานประกวดที่จะเป็นจุดเริ่มการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย ตลิ่งชัน-ศาลายา โดยเน้นการออกแบบแนวคิดของพื้นที่ "ตลาดศาลายา" ที่ตั้งอยู่ด้านของสถานีรถไฟและเสมือนเป็นจุดศูนย์ของเมืองศาลายา ... >> อ่านต่อ


พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และ AsiaStar 2021
จันทร์ 14 มีนาคม 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบประกาศนียบัตร THAISTAR PACKAGING AWARD 2564 ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัล ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดยอด >> อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด 2565
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา โดย อาจารย์ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิช่างเถิดมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบ ทุนการศึกษาให้นักศึกษา ศิลปะที่ เรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2565 ได้มอบการทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน โดยมอบทุนละ 35,000 บาทแบ่งเป็นทุนการศึกษา 30,000 บาทและผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564
พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ ยกย่อง​ และเชิดชู​เกียรติ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564
พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ ยกย่อง​ และเชิดชู​เกียรติ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 นางสาวปรียนันท์ วีรุตมวิโรจน์ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านทักษะผู้นำ นายปฎิภาณ โลราช นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นายณัฐกาณต์ กันทะวงค์ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านสร้างชื่อเสียง >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2
อังคาร 28 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ รับรางวัล The Best Project จากโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 สำหรับโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 58


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา