โลโก้เว็บไซต์ วีระพันธ์ บัวเขียว | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ผู้เขียน : วีระพันธ์ บัวเขียว

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
อังคาร 8 มิถุนายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับชั้น วันที่ 11 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป Link  สำหรับเข้าปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams >> อ่านต่อ


หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เปิดรับรอบพิเศษ (2.1) วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล "อนาคตที่เลือกได้" เปิดรับรอบพิเศษ (2.1) วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สัมภาษณ์ออนไลน์ 15 พฤษภาคม เท่านั้น   >> อ่านต่อ


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 ปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 29 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ ถ้ามีข้อสงสัย สามารถติดต่อ 083-5820788 >> อ่านต่อ


เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS2 โควต้าและสอบตรง ปีการศึกษา 2564
พุธ 21 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS2 โควต้าและสอบตรง ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ ถ้ามีข้อสงสัย สามารถติดต่อ 083-5820788 >> อ่านต่อกลุ่มนักศึกษาภาควิชาจิตกรรม สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมปรับปรุงอุโมงค์รูปสิงโต
พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กลุ่มนักศึกษาภาควิชาจิตกรรม สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา: ได้ดำเนินการปรับปรุงอุโมงค์รูปสิงโต ด้วยการสนับสนุนจากสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยดำเนินการ ณ บริเวณด้านหลังส่วนจัดแสดงนากเล็กเล็บสั้น สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสำหรับเป็นจุดภาพถ่าย และพักผ่อนให้กับนักท่องเที่ยว  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมความสวยงามได้ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์แห่งความสุขของครอบครัวคนเชียงใหม่และผู้มาเยือน ประหยัด สะดวก ใ... >> อ่านต่อ


เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 Portfolio ปีการศึกษา 2564
พุธ 20 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
อังคาร 5 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ ตามความในข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ จึงได้จัดทำประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่       1. เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง       2. เรื่อง กา... >> อ่านต่อ


รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ RMUTL ART AND ARCH CAMP
พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ RMUTL ART AND ARCH CAMP และ กำหนดการกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โครงการ RMUTL Art and Arch Camp >> ตรวจสอบรายชื่อ << >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นาย ภูมิ ปัญญา นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ภูมิ ปัญญา นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ หมายเลข D6 เจ้าของผลงาน OUR PLACE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดออกแบบบ้านน็อกดาวน์ ในโครงการ DIAMOND Design Contest 2020 และนอกจากนี้ ผลงานของผู้ชนะเลิศ จะได้รับการพัฒนา และก่อสร้างบ้านตัวอย่าง ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ.สระบุรี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 128


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา