โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 906 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 สิงหาคม 2559 - 3 สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันที่

ช่วงเช้า ปฐมนิเทศรวมมหาวิทยาลัย

ช่วงบ่าย ปฐมนิเทศรวมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

3 ส.ค.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา