โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานวิชาชีพ (STEAM CAMP) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมนักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานวิชาชีพ (STEAM CAMP)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 993 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 กรกฎาคม 2559 - 29 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมวันที่

ปรับพื้นฐานวิชาชีพ (STEAM CAMP)

3 ฐาน

ฐาน Drawing

ฐาน Composition

ฐาน Life (กิจกรรม STEM, AEC)

น.ศ.หลักสูตร สถาปัตยกรรม (5ปี) และสถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ทำกิจกรรมปรับพื้นฐาน ณ อาคารสถาปัตยกรรม

น.ศ.หลักสูตรทัศนศิลป์

       หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

       หลักสูตรเซรามิก

       หลักสูตรออกแบบสื่อสาร

       หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

       หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ

ทำกิจกรรมปรับพื้นฐาน ณ. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด)

25-29 ก.ค.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา