โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ อบรมจริยธรรมเรียนรู้ธรรมะสัตตมหาสถาน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรมนักศึกษาใหม่ อบรมจริยธรรมเรียนรู้ธรรมะสัตตมหาสถาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 999 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กรกฎาคม 2559 - 14 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมวันที่

อบรมจริยธรรมเรียนรู้ธรรมะสัตตมหาสถาน (วัดเจ็ดยอด)

กลุ่ม 1

รหัส 305 ศป.บ. ออกแบบสื่อสาร (4ปี)

รหัส 309 ศป.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)

รหัส 311 ศป.บ. สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)

11-12 ก.ค.

อบรมจริยธรรม (วัดอุโมงค์)

รหัส 301 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (5ปี)

รหัส 302 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)

11-12 ก.ค.

อบรมจริยธรรมเรียนรู้ธรรมะสัตตมหาสถาน (วัดเจ็ดยอด)

กลุ่ม 2

รหัส 303 ศล.บ. ทัศนศิลป์

รหัส 304 ทล.บ. เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รหัส 311 ทล.บ. เซรามิก

13-14 ก.ค.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา