โลโก้เว็บไซต์ น.ศ.ใหม่ทุกหลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

น.ศ.ใหม่ทุกหลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 493 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 สิงหาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559

กิจกรรมวันที่

น.ศ.ใหม่ทุกหลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจหลักฐานการมอบตัว ณ อาคารสถาปัตยกรรม
  2. รายงานตัวขึ้นทะเบียน ณ อาคารเรียนรวม
  3. ตรวจสุขภาพ ณ อาคารเรียนรวม
6 ส.ค.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา