โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสำนักงานเศรฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากสำนักงานเศรฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 6715 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สำนักงานเศรฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้แจ้งว่าเนื่องจากรัฐบาลไทยกำลังผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีอยู่ และมุ่งสู่อุตสาหกรรมในอนาคต 10 เป้าหมายหลักก่อน คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวมูลค่าสูง อาหาร เครื่องจักรและหุ่นยนต์ เศรษฐกิจดิจิทัล ไบโอเคมี พาสปอร์ตการรักษา การบินและโลจิสติกส์ ด้วยเหตุนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จึงได้ให้ความร่วมมือกับทางการไทยและตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจชาวไต้หวันในประเทศไทย โดยทำการคัดเลือกนักเรียนทุนที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อในไต้หวันที่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านดังกล่าวก่อนในปีการศึกษา 2019 ผ่านทางทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ทุนการศึกษากระทรวงเทคโนโลยี และทุนการศึกษา ICDF ถือเป็นการร่วมมือเพื่อส่งเสริมการศึกษา เศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ฝ่าย

โดยทุนการศึกษามีทั้งสิ้น 1200 ทุน โดยเป็นทุนเต็มจำนวน จำนวน 20-25 ทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจและมีผลการเรียนยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีระยะการสมัครประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 12,000 ถึง 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่(NTD) ทั้งนี้จำนวนเงินสนับสนุนและเงื่อนไขการให้ทุนของแต่ละทุนนั้นจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Line บัญชี @TTedu หรือทางเว็บไซต์ www.studyintaiwan.org หรือ www.tec.mju.ac.th ทาง Facebook : Taiwan Education Center, Thailand และสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 025791068

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา