โลโก้เว็บไซต์ แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 3805 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนพัฒนารายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan)

 

IDP1

IDP2

IDP3

ตัวอย่าง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา