โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ ช่างเถอะ โดย Yatika Art Space เพื่อคุณแม่วัลย์นภัส จิระสิทธิธำรง | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ ช่างเถอะ โดย Yatika Art Space เพื่อคุณแม่วัลย์นภัส จิระสิทธิธำรง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ "ช่างเถอะ" โดย Yatika Art Space เพื่อคุณแม่วัลย์นภัส จิระสิทธิธำรง

ให้แก่นักศึกษาเรียนดีเพื่อสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ปีที่ 1 ได้แก่

นางสาวธันยมัย นิลชน

นางสาววัชรินทร์ เครือสาร

นายยี่ ไทยใหญ่

นางสาวภัคจีรา นิลดี

นางสาวชลิตา ชมภูสาย

โดยมี คณบดีฯ อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

และอาจารย์ประสงค์ ลือเมือง ศิลปิน แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

และมอบทุนให้กับ สมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา

โดยอาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ และ กรรมการสมาคมฯ

เป็นผู้แทนรับมอบทุน ดำเนินงานโดยคุณโยทะกา จุลโลบล Curator และ Art Consultants ของ Yatika Art Space

มอบทุนโดยคุณพิมพ์สุภัค จิระสิทธิธำรง เจ้าของ Yatika Boutique เชียงดาว พร้อมด้วยคุณพ่อและครอบครัวเป็นผู้มอบทุน

ณ.โรงแรมญาติกา บูทีครีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา