โลโก้เว็บไซต์ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศระดับปริญญาโท การออกแบบสร้างสรรค์และทัศนศิลป์ (Creative Design and Art) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศระดับปริญญาโท การออกแบบสร้างสรรค์และทัศนศิลป์ (Creative Design and Art) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 570 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึง 18 เมษายน 2567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา