โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมรับรางวัลงานเสวนาสรุปผลโครงการ  DTN Smart Labelling Contest 2023 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมรับรางวัลงานเสวนาสรุปผลโครงการ DTN Smart Labelling Contest 2023

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 490 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ นางสาวกุลธิดา โปธาพันธ์ และนางสาวพัชรพร ต๊ะเสาร์

 

ที่ได้เข้าร่วม พิธีประกาศผลมอบรางวัล และงานเสวนาสรุปผลโครงการ

DTN Smart Labelling Contest 2023 หัวข้อ"ฟัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวสำนำเทรนต์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ"

Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation

ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร"

 

กิจกรรมที่ผ่านมาทางผู้จัดได้มีการอบรมให้ความรู้และฝึกให้ผู้ร่วมประกวดให้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ดังนี้

ครั้งที่ 1 กิจกรรมอบรม“DTN Smart Labelling Contest 2023” จัดขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2566

ครั้งที่ 2 กิจกรรมนำเสนอผลงานการประกวด“DTN Smart Labelling Contest 2023” จัดขึ้น ณ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2567

ครั้งที่ 3 เป็นการเสวนาสรุปโครงการฯ และร่วมพิธีมอบรางวัล จัดขึ้น ณ จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา