โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาสำนักงาน Smart for one stop service (SO,OS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาสำนักงาน Smart for one stop service (SO,OS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 716 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา