โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์หลักสูตรสถาปัตย์ คว้ารางวัลผลงานยอดเยี่ยม นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์หลักสูตรสถาปัตย์ คว้ารางวัลผลงานยอดเยี่ยม นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มกราคม 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการดังกล่าวได้จัดพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ผลงาน 

และมีกลุ่มตัวแทนคณบดีและอาจารย์ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ไปเข้าร่วมพิธีเปิดในวันดังกล่าว  

และรับมอบรางวัลผลงานยอดเยี่ยม 1 ใน 5 ผลงานประจำปีนี้ ซึ่งเป็นผลงานของ อาจารย์ เจษฏา สุภาศรี หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรม

ขอเชิญชวนทุกท่าน ชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 – 31 มกราคม 2567


คลังรูปภาพ : CDAST


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา