โลโก้เว็บไซต์ ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาสำนักงาน Smart for one stop service (SO,OS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาสำนักงาน Smart for one stop service (SO,OS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 692 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ถึง 29 มกราคม 2567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา