โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ราชมงคลสรรเสริญ" ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องประดับ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ราชมงคลสรรเสริญ"

ประเภทอาจารย์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา