โลโก้เว็บไซต์ นางสาวจิตตรา หล้ากาศ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาวจิตตรา หล้ากาศ รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2567 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตตรา หล้ากาศ นักศึกษาหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ราชมงคลสรรเสริญ"

ประเภทนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา