โลโก้เว็บไซต์ แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3557 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565 
สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้  ที่ URL : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/news/23950-2024-01-18

 

*****************

หนังสือ ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566
โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หนังสือประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้เสียสละ สร้างชื่อเสียง อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ในพิธีมอบรางวัล "ราชมงคลสรรเสริญ" ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2567 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


*****************

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา