โลโก้เว็บไซต์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมเปิดกิจกรรมในงาน Thailand-Korea Ceramic Friendship 2023 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมเปิดกิจกรรมในงาน Thailand-Korea Ceramic Friendship 2023

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 748 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 พ.ย.2566 อ.นที สัมปูรณะพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ร่วมเปิดกิจกรรมและกล่าวแสดงความยินดี ในงาน Thailand-Korea Ceramic Friendship 2023

จัดขึ้นโดยอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

และศิลปินจากประเทศเกาหลีโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะเซรามิกที่ร่วมมือกันระหว่าง Korea Ceramic Arts Association,

Chiangmai Clayative Association และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

กิจกรรมจัดขึ้น ณ Have A Hug Studioออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา