โลโก้เว็บไซต์ แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1809 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับดังเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และให้มาติดต่อรับด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีนักศึกษาใหม่รหัส 66 ในหลักสูตรโครงการร่วมกับสถานประกอบการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในต่างจังหวัด ให้ตัวแทนคณะ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อนัดหมายรับบัตรนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา