โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ได้รับ 3 รางวัล การประกวดแนวคิดการออกแบบ “ศาลาตาน้ำเวียงเจ็ดลิน” | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ได้รับ 3 รางวัล การประกวดแนวคิดการออกแบบ “ศาลาตาน้ำเวียงเจ็ดลิน”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลที่ 3

ในการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ศาลาตาน้ำเวียงเจ็ดลิน”

จากโครงการ “ลำเหมืองที่หายไป...ว่าด้วยการพลิกฟื้นและจัดการทุนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสายน้ำ”

จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยทั้ง 3 รางวัลได้แก่

.

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 15,000 บาท

ทีม “ARCH RANGER V.1”

นาย ชลสิน ผุดผ่อง

นาย ณัฐกฤต ปัญญา

นาย พันธกานต์ นันทิยา

นางสาว ธัญรดี สินจ้าง

นางสาว ธันยพร วงษ์สวรรค์

.

รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท

กลุ่ม “ต๋าน๋าม”

นาย คิด -

นาย ปติภณ รุ่งเรื่องเกตุ

นางสาว ธัญจิรา ธรรมสอน

.

รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 5,000 บาท

กลุ่ม “ภูมีกันและกัน”

นายปองกานต์ คำพิชัย

นายภูบดินทร์ เชื้อสะอาด

นายศุภนัย ลุงส่วย

.

ผลงานทั้งหมดจะได้ร่วมจัดแสดงในงาน Chiangmai Design Week 2023ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา