โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 623 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
ที่ได้รับรางวัลการประกวด การออกแบบแนวความคิด
สถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ ระดับ นักศึกษา
.
จากผลงาน สี่สิบกว่าชิ้น จากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ผลการตัดสินออกมาดังนี้
.
รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท "ทีมนอนน้อยแต่ต้องนอน"
ชมพูนุช กฤษณาวารินทร์
เมธาวิทย์ ชนาเนตร์
สุชาดา สารพัตร
.
รางวัลชมเชย 5,000 บาท "ทีม E2Team"
ฐาปนัท เหว่ยหล้า
จีรศักดิ์ แซ่วอ
.
โดย คณะกรรมกรรมการ ประกอบด้วย
คุณ สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิก Walllasia
ผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณ ปราการ ชุณหพงษ์ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
ได้มีการจัดงาน วันที่ 14 กันยายน 2566 โดยมีท่านคณบดี อ.นที สัมปุรณะพันธ์ เป็นประธานเปิดงานเสวนาสถาปัตยกรรมล้านนาวิถีใหม่ และการนำเสนอผู้ผ่านเข้ารอบรอบสุดท้ายต่อคณะกรรมกรรมการ รวมถึงการประกาศผลและรับรางวัลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา